ปรึกษาออนไลน์

ท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาในลักษณะส่วนตัวจากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ข้างล่างนี้


10.00 - 11.00 น.13.00 - 14.0018.00 - 20.00 น.20.00 - 22.00 น.


วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันอื่น ๆ


ดร.ญาณินท์ คุณาดร.บุญเลิศ คำปันดร.มนตรี อินตาอาจารย์ศิรินทร์ ตันกุริมานอาจารย์สมบูรณ์ จองคำ

Skip to toolbar