ทำใจให้สดชื่น

ชีวิตที่สดชื่น สดใส เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของมวลมนุษย์ทั้งหลาย เพราะชีวิตที่เกิดมานั้นสั้นยิ่งนัก บางคนไม่ทันตั้งตัวก็ด่วนจากโลกนี้ไปเสียแล้ว ไม่ทันที่จะทำอะไรให้มีความหมายสำหรับชีวิต อย่างที่รู้กันในโลกนี้มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา

ทีครั้งความมีสติครุ่นคิด หรือความฉลาดรู้คิด รู้จักเลือกสรร หรือสรรหาสิ่งดี ๆ ให้แก่ชีวิต จะทำให้ชีวิตมีความหมาย และคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์

แต่เอาเถอะแค่ทำให้ได้ว่าขอให้ทำชีวิตแต่ละวันให้สดชื่น สดใสได้ ไม่ทุกข์ร้อนต่อสิ่งใดจนเกิดไป ก็อาจทำให้ชีวิตมีความหมาย มีความหวังขึ้นมาได้แล้ว แล้วทำอย่างไรล่ะ ชีวิตจึงจะสดชื่น สดใจ

ก็คงต้องอยู่ที่คิด การมอง และการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง

คือคิดในแง่บวก ที่เป็นจริง ที่คนอื่น ๆ และเราเองก็มองว่าเป็นจริงเหมือนกัน และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง โดยไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรเกินไป (ถ้าหากมีอะไรมากระทบตัวเองบ้าง) ปล่อยว่างได้

มองดูธรรมชาติ ๆ รอบ ๆ ตัว ตามที่มันเป็นจริง และคิดในเชิงสร้างสรรค์ เช่น เห็นต้นไม้ที่เรารักมากตาย ก็มองว่าเป็นธรรมดาของโลกที่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน มันมีอยู่แล้วก็ดับสลายเป็นเรื่องปกติ

ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ตัวเองสดชื่น ไม่ง่วง ไม่ซึม ไม่หิว ไม่กระหาย ไม่โลภโมโทสัน เป็นต้น คล้ายกับทำตัวเองให้อยู่ในภาวะสมดุล ไม่เสียสูญ ก็จะทำให้สดชื่นอยู่ได้ 

คงมีอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้กับการชีวิตอยู่ที่มีความหมายของตัวเอง เช่น ศึกษาจากตัวเอง ศึกษาจากผู้อื่น ๆ ใช้ช่องทางของการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ตัวเองเกิดความตระหนัก เกิดความรู้ ไม่เฉื่อยชา เป็นต้น

Skip to toolbar