โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว..

สมาคมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาในโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาจิตวิทยาและการแนะแนวในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายด้านการแนะแนว ทั้งนี้ได้มีประชุมเตรียมดำเนินงานนี้หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ประชุมกันในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ วันที่ 6 ตุลาคม 2562

Skip to toolbar