ข่าวการอบรมสัมมนา

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จะจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำสื่อแนะแนว และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว” สำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาเขตวัดสวนดอก) รายละเอียดจะนำเสนอ และรับสมัครผ่านเว็บไซต์ (www.ncga.in.th) ของสมาคมฯ สมาชิกและผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมดังกล่าวได้ที่นี่

Skip to toolbar