H2-1

ความเครียด…

ความเครียด: ผลกระทบต่อร่างกายและพฤติกรรมของท่าน เขียนโดย Mayo Clinic Staffถอดความโดย webmaster ภาพโดย Getty Images อาการของความเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพของท่าน แม้ว่าท่านจะอาจไม่ได้คิดถึงมันก็ตาม คุณอาจคิดว่าที่ตัวเองป่วยก็เป็นเพราะปวดหัวอยู่เรื่อย หรือไม่ก็คิดว่าเป็นเพราะนอนไม่หลับติดต่อกันนาน ๆ หรือเป็นเพราะการงานไม่ก้าวหน้า แต่แท้ที่จริงแล้วความเครียดนั่นแหละที่เป็นตัวการสำคัญ ผลของความเครียด จริง ๆ แล้ว ความเครียดส่งผลต่อร่างกาย ความคิด ความรู้สึก หรือแม้แต่พฤติกรรมของท่าน…


Skip to toolbar